शेतकऱ्याला फवारणीच्या वेळी काळजी कशी घ्यावी याचे प्रात्यक्षिक


13 April 2020

हर्षदा बेल गे या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्याने परुंडी गावात शेतकऱ्यांना फवारणी करताना काळजी कशी घ्यावी याचे प्रात्यक्षिक दिले होते

Send Your Request To Us

Call Us On: +91-9922668199 Or Fill in Our Enquiry Form

Enquire now