आंतर महाविद्यालयीन स्पर्धेत यश


09 October 2015

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठांर्गत नुकत्याच झालेल्या  बॅडमिंटन, कबड्डी, खो-खो व मैदानी स्पर्धेत छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्थेच्या कृषी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी यश मिळवि

Send Your Request To Us

Call Us On: +91-9922668199 Or Fill in Our Enquiry Form

Enquire now