कांचनवाडी कृषि महाविद्यालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३१ वी जयंती उत्साहात साजरी


14 Apr 2022
भारतीय घटनेचे शिल्पकार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १४ एप्रिक यांची १३१ वी जयंती छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्था संचलित कृषि महाविद्यालय, कांचनवाडी येथे दि. १४.०४.२०२२ रोजी पार पडली.
Send Your Request To Us

Call Us On: +91-9922668199 Or Fill in Our Enquiry Form

Enquire now