शिरासगावचे डाळींब गेले यूरोपात


27 March 2017
या महाविद्यालायाचा विद्यार्थी तुषार शेळके सेंद्रिय पद्धतीने डाळींब उत्पादन घेत असून त्याचे डाळींब यूरोपात विक्रीसाठी जात आहेत
Send Your Request To Us

Call Us On: +91-9922668199 Or Fill in Our Enquiry Form

Enquire now