कृषी विषयक उपयुक्त मोबाईल ॲपचे प्रशिक्षण .


13 April 2020

छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्था संचालित कृषी महाविद्यालय कांचनवाडी येथील कृषी विद्यार्थ्यांनी गंगापुर तालुक्यातील दहेगाव बंगला या गावात जाऊन शेतकऱ्यांना कृषी विषयक उपयुक्त मोबाईल ॲपचे प्रशिक्षण दिले...

Send Your Request To Us

Call Us On: +91-9922668199 Or Fill in Our Enquiry Form

Enquire now