राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा


13 April 2020

छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण संस्था संचालित कृषी महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा करण्यात आला.या निमित्तानं सर्व विद्यार्थ्यांची प्रतिज्ञा घेण्यात आली व विद्यार्थ्यांची वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात आली

Send Your Request To Us

Call Us On: +91-9922668199 Or Fill in Our Enquiry Form

Enquire now